Vil du være en del af det første processpil i entrepriseret? Processpillet er et NYT tilbud til alle studerende ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet!

Processpil i entrepriseret

Vil du være en del af det første processpil i entrepriseret?

Processpillet er et NYT tilbud til alle studerende ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet, som er skabt i samarbejde mellem Dansk Byggeri, MT Højgaard, Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg samt Molt Wengel. Du får mulighed for at deltage i et intenst processpil og agere advokat i en fiktiv sag hos Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg.

Som deltager i processpillet får du et indblik i proceduren omkring syn og skøn. Du skal arbejde sammen med de dygtigste studerende, der netop brænder for det samme som dig. I skal procedere samt lære kunsten at afhjemle en skønsmand.

Processpillet består af 4 hold à 5 personer. Molt Wengel udarbejder en case på baggrund af en sag. Herefter skal holdene udarbejde klageskrift og svarskrift. Undervejs vil holdene få hjælp fra vejledere, der tilknyttes de enkelte hold.

Jyske studerende skal være opmærksomme på at kunne deltage i aktiviteter i København følgende datoer 25.-26. september og 15. november. Vejledningstimerne foregår i Jylland.

Processpillet starter den 25. september kl. 16.30 ved kick-off-arrangement hos Molt Wengel og afsluttes med hovedforhandling hos Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg og efterfølgende reception den 15. november 2017 hos Molt Wengel, hvor vinderne kåres inden for de forskellige kategorier.

Forløbet

  • Workshop om syn og skøn den 26. september 2017, København
  • Klageskriftfrist den 16. oktober 2017
  • Tirsdag den 17. oktober 2017 modtager holdene klageskrift og skal derefter udarbejde svarskrift
  • Svarskriftfrist den 5. november 2017
  • Proceduren udarbejdes i perioden fra den 6. november til den 15. november 2017
  • Hovedforhandling finder sted den 15. november 2017 hos Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg, København med efterfølgende reception hos Molt Wengel

Vil du høre mere?

Kig forbi Facebook gruppen Processpil i entrepriseret og få mere information. Se mere i Q&A eller stil spørgsmål online. Du er også velkommen til at skrive direkte til Sacha Stephansen ved Molt Wengel på e-mail: sbs@mowe.dk

Sådan deltager du

Ansøgningsfristen er den 11. september 2017 kl. 12.00. Send en motiveret ansøgning til sbs@mowe.dk