– et samarbejde mellem de førende aktører inden for entrepriseretten

Vil du være en del af Processpil i Entrepriseret?

Processpillet er et tilbud til alle studerende ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet, som er skabt i samarbejde mellem MT Højgaard, Voldgiftsnævnet, Rambøll, Aarhus Universitet samt Molt Wengel. Du får mulighed for at deltage i et intenst processpil og agere advokat i en fiktiv sag hos Voldgiftsnævnet.

Som deltager i processpillet får du et indblik i proceduren omkring syn og skøn. Du skal arbejde sammen med de dygtigste studerende, der netop brænder for det samme som dig. I skal procedere samt lære kunsten at afhjemle en skønsmand.

Processpillet består af 4 hold à 5 personer. Molt Wengel udarbejder en opgave på baggrund af en aktuel case. Herefter skal holdene udarbejde både et klageskrift og svarskrift. Undervejs vil holdene få hjælp fra advokater og vejledere, der tilknyttes de enkelte hold. Det er et intenst forløb, derfor skal du forvente at lægge en del timer i processpillet.

Jyske studerende skal være opmærksomme på at kunne deltage i aktiviteter i København følgende datoer 27.-28. september 2018 samt den 27. november 2018.

Processpillet starter den 27. september 2018 kl. 16.30 ved kick-off-arrangement hos Molt Wengel og afsluttes med hovedforhandling hos Voldgiftsnævnet og reception den 27. november 2018 hos Molt Wengel, hvor vinderne kåres inden for de forskellige kategorier.

Forløbet

  • Casen udleveres den 27. september 2018, København
  • Workshop om syn og skøn den 28. september 2018, København
  • Klageskriftfrist den 18. oktober 2018
  • Fredag den 19. oktober 2018 modtager holdene klageskrift og skal derefter udarbejde svarskrift
  • Svarskriftfrist den 12. november 2018
  • Proceduren udarbejdes i perioden fra den 13. november til den 27. november 2018
  • Hovedforhandling finder sted den 27. november 2018 hos Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg, København med efterfølgende reception hos Molt Wengel

Vil du høre mere?

Få mere information eller stil spørgsmål direkte til Peter Damsgaard Eriksen, Molt Wengel på e-mail: pde@mowe.dk

Sådan deltager du

Ansøgningsfristen er den 13. september 2018 kl. 12.00. Send en motiveret ansøgning til pde@mowe.dk

Sidste års deltager Maiken fortæller

Maiken deltog i Det Entrepriseretlige Processpil sidste år. Læs Maikens oplevelse og erfaring med at deltage i Det Entrepriseretlige Processpil.

Hvad var dit faglige udbytte af Det Entrepriseretlige Processpil?

“Jeg fik et stort fagligt udbytte af Det Entrepriseretlige Processpil. Selve casen var baseret på en virkelig sag og bilagene mange. Dette gav et tilnærmelsesvist virkelighedsnært indblik i arbejde som advokat.

Fra Processpillet erhvervede jeg erfaring med udarbejdelse af processkrifter og føre proces, herunder fremlægge sag i Voldgiftsnævnet og afhjemling af skønsmand. Herfra tog jeg således et tættere bekendtskab med den processuelle side af arbejdet som advokat inden for entrepriseretten og en bedre evne til at sætte sig ind i ”klientens” situation og kæmpe for dennes sag.”

Hvad er din anbefaling til de studerende, som vil deltage på Det Entrepriseretlige Processpil?

“Det Entrepriseretlige Processpil får mine varmeste anbefalinger. Af denne grund kan jeg kun opfodre de studerende, som overvejer at deltage, at få sendt en ansøgning afsted.

Efter min mening er entrepriseretten ét af de mest spændende områder, hvorfor jeg kun kan anbefale at tage imod denne mulighed og derigennem erhverve sig praktisk erfaring inden for entrepriseretten. Udbyttet er enormt både fagligt og socialt. Der er mulighed for at lære nye medstuderende at kende samtidig med udvikling af sine juridiske kompetencer. Herudover har man mulighed for at være omringet af en række yderst kompetente advokater og jurister, som virkelig brænder for entrepriseretten.”