Anna er cand.jur. fra Københavns Universitet.

Anna er tilknyttet teamet private bygherrer, hvor hun primært arbejder sammen med advokat og partner Heidi Melchiorsen samt advokat Anders Nørgaard Sørensen om entrepriseretlige problemstillinger.

Anna blev cand. jur. i marts 2017 og har i løbet af sin uddannelse især haft fokus på entrepriseret, udbudsret og erstatningsret.