Frederik er kandidatstuderende på Københavns Universitet

Frederik er tilknyttet teamet offentlige bygherrer, hvor han primært arbejder med entrepriseretlige problemstillinger.