Heidi er leder af vores team for entreprenører og private bygherrer og er specialist i entrepriseret.

Heidi har indgående viden om AB 92, ABT 93 og ABR 89, herunder udarbejdelse og forhandling af såvel konsortieaftaler og entrepriseaftaler som rådgiveraftaler og løsning af tvister.

Herudover er Heidi en erfaren underviser i entrepriseret. Foruden de mere generelle dele af AB regelsættene, har hun bl.a. undervist i mediation, de juridiske aspekter af projekteringsledelse, forældelse og entreprenørens udarbejdelse og håndtering af underentreprenørkontrakter.

Endvidere har Heidi deltaget i arbejdet omkring den kommende revision af AB 92.