Liv er specialiseret i entrepriseret og fast ejendom

Liv har seks års erfaring fra det offentlige og har tidligere været ansat  i Justitsministeriet, hvor hun i flere år har beskæftiget sig indgående med specielle formueretlige og formueretsrelaterede emner, herunder fast ejendom. Liv har derfor også betydelig erfaring inden for offentlige myndigheders varetagelse af forvaltningsloven samt  stor ekspertise i lovgivningsproceduren og den politiske beslutningsproces.

Liv arbejder med fast ejendom og entrepriseret. Liv har gennem de seneste år oparbejdet en stor erfaring indenfor udarbejdelse af kontrakter for private bygherre i større komplekse sager samt bistået i forbindelse med løsning af entrepriseretlige tvister.