Mette er kandidatstuderende på Københavns Universitet

Mette er kandidatstuderende på Københavns Universitet og færdiggør sin kandidat i sommeren 2019.

Mette er tilknyttet teamet private bygherrer, hvor hun primært arbejder sammen med advokat Nikolaj Helsinghoff Andersen om entrepriseretlige problemstillinger.