Mette er kandidatstuderende på Københavns Universitet

Mette er kandidatstuderende på Københavns Universitet og færdiggør sin kandidat i sommeren 2019.

Mette er tilknyttet teamet offentlig bygherrer, hvor hun primært arbejder sammen med advokat Niklas Stentoft Klug om entreprise- og udbudsretlige problemstillinger.