Nina er kandidatstuderende på Københavns Universitet

Nina er kandidatstuderende på Københavns Universitet og har haft fagene entrepriseret og længerevarende kontraktforhold. Nina har skrevet bachelorprojekt i entrepriseret, som omhandlede kravene til udbudsmaterialets klarhed.

Nina er tilknyttet teamet private bygherrer, hvor hun primært arbejder med entreprise- og udbudsretlige problemstillinger.

Nina er frivillig hos Københavns Retshjælp som juridisk rådgiver.