Pernille er uddannet advokatsekretær fra jurainstituttet

Pernille har taget advokatsekretæruddannelsen Jura Plus på jurainstituttet.

Pernilles assisterer kontoret med udarbejdelse af sagmateriale og håndtering af sagsrelateret post. Derudover har Pernille kontakten til Retten samt diverse af kontorets leverandører.