Pia har speciale i miljøret – herunder spørgsmål om spildevandshåndtering og -betaling, vandforsyning, jordforurening, affaldshåndtering, planlovgivning, virksomhedsgodkendelser og naturbeskyttelse mv. fra sit mangeårige virke som advokat og som jurist i Miljøministeriet.

Pia har endvidere omfattende erfaring med rådgivning  i relation til fast ejendom og entrepriseret og har i kombination med specialet i  miljøret en særlig ekspertise inden for rådgivning af bygherrer og entreprenører om miljøforhold i forbindelse med nybyggeri og renovering af ejendomme.

Pia er udpeget medlem af Rådet for Sektion for energi, miljø, råstoffer og infrastruktur i den inter-nationale Advokatsammenslutning, IBA (The In-ternational Bar Association), hvor hun tidligere var formand for Vandkomitéen.

Pia er forfatter og redaktør til bogen ”Drift af renseanlæg – Miljøforståelse, myndighed og ledelse”, og fungerer som censor på den særlige uddannelse for ledere af forsyningsvirksomhedernes renseanlæg.