Sacha læser kandidatuddannelsen i jura på Københavns Universitet.

Sacha er tilknyttet teamet private bygherrer, hvor hun primært arbejder sammen med advokat Anders Nørgaard Sørensen om entrepriseretlige problemstillinger.

Sacha forventes at blive færdig som cand. jur. i foråret 2018 og har i løbet af sin uddannelse især haft fokus på udbudsret, fast ejendom, erstatning i forsikringsretlig belysning og længerevarende kontraktforhold.