Torkil rådgiver inden for entreprise- og udbudsretlige problemstillinger

Torkil har erfaring fra det offentlige, hvor han har været ansat i Vejdirektoratet i en årrække. Torkil har beskæftiget sig med konfliktløsning og formueret blandt andet aftaleret, udbudsret og entrepriseret på større anlægsprojekter såsom Fjordforbindelsen Frederikssund og Storstrømsbroen. Torkil har erfaring inden for offentlige myndigheders varetagelse af forvaltningsloven samt politiske beslutningsprocesser.

Torkil er tilknyttet teamet private bygherrer, og arbejder primært sammen med advokat Anders Nørgaard Sørensen om entreprise- og udbudsretlige problemstillinger.

Torkil afslutter i juni 2018 en Master i Konfliktmægling på Københavns Universitet med speciale i mægling og mediation i entrepriseretten, hvorefter Torkil er Master i Mediation and Conflict Resolution (MMCR).