Trine er kandidatstuderende på Københavns Universitet

Trine er kandidatstuderende på Københavns Universitet og færdiggør sin kandidat i sommeren 2019.

Trine er tilknyttet teamet offentlige bygherrer, og arbejder primært med entrepriseretlige  problemstillinger.