Victor er kandidatstuderende på Københavns Universitet

Victor er tilknyttet teamet private bygherrer, hvor han primært arbejder med entrepriseretlige problemstillinger.