Af advokat Christian Molt Wengel

Den 1. januar trådte den nye forældelseslov i kraft, og det betyder blandt andet, at arkitekterne og ingeniørerne nu har et 10-årigt projektansvar. Det 10-årige an- svar kan dog undgås, hvis man husker at aftale ABR 89. Dog skal man være opmærksom på:

  1. Det 10-årige ansvar fortsat gælder, hvis arkitekten har indgået en rådgivningsaftale med en forbruger – selv hvis der er aftalt ABR 89
  2. Hvis arkitektens har indgået en totalrådgivningsaftale med en for- bruger, bør arkitekten indgå en særlig aftale med sine underrådgive- re om et 10-årigt ansvar. Ellers kan arkitekten blive dømt til at betale for underrådgivningsfejl af egen lomme.

 

Stor forskel på om ABR 89 er en del af aftalen

Den nye forældelseslov, der trådte i kraft den 1. januar 2008 har stor betydning for hele byggebranchen, og arkitekterne og ingeniørerne skal være opmærksomme på, at den nye lov også har betydning for arkitekternes og ingeniørernes rådgivningsansvar.

Det er sådan i dag, at hvis man ikke har vedtaget ABR 89, så forældes bygherrens krav mod rådgiveren efter 3 år, men suspenderes i op til 10 år. Det betyder, at arkitek- terne og ingeniørerne reelt har et 10-årigt projektansvar, når ARB 89 ikke er vedtaget. Reglerne findes i den nye forældelseslov.

Hvis der imidlertid er aftalt ABR 89, skal bygherrens krav som hovedregel fremsættes senest 5 år fra arbejdets aflevering. Efter 5 år fra afleveringen kan bygherren ikke frem- sætte krav mod rådgiveren. Dette gælder også for skjulte fejl og mangler. Reglen findes i ABR 89 6.2.3.1.

Det betyder, at der ved rådgivningsaftaler efter den nye forældelseslov – og hvor ABR 89 ikke finder anvendelse – gælder en absolut frist på 10 år, der antages at løbe fra tidspunktet, hvor fejlen begås. Hvis ABR 89 vedtages mellem parterne gælder, der til gengæld fortsat en absolut frist på 5 år fra afleveringen.

 

For hele artiklen, download PDF.