Baggrund for partnering

Af advokat Niels Heldgaard
 

Partnering anvendes i dag i byggebranchen som en samlebetegnelse for en samarbejdsform, hvor byggeriets parter går sammen om det fælles mål – byggeriet – og hvor der skabes incitament hos den enkelte part til at gøre, hvad der er muligt for at løfte opgaven i fællesskab.

Samarbejdsformen baseres på dialog, tillid og åbenhed og med tidlig inddragelse af alle parter. Partnerskabsaftalen har således som overordnede formål at udligne/modificere de modsætnings- forhold, der ved et normalt byggeri er mellem bygherre, entreprenør og rådgiver.

Spørgsmålet er, om samarbejdsformen ændrer på de rettigheder og forpligtelser byggeriets parter har i henhold til eksempelvis AB92 og ABT93. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed har – som det fremgår nedenfor – haft lejlighed til at træffe afgørelse i nogle sager, hvor der er ført sag om betaling for ekstraarbejder og ansvar for mangelfuld rådgivning ved byggerier opført i et partneringsamarbejde.

 

For hele artiklen, download PDF