Det følger af AB 92 § 14, stk. 1, at entreprenøren har ret til at udføre ekstraarbejder, medmindre bygherren påviser særlige forhold, der kan begrunde at overlade til andre at udføre ekstraarbejdet.

Af advokat Anja Ristorp Heidelberg

Indledning

I aftalegrundlaget er det ofte bestemt, at der skal være indgået skriftlig aftale om ekstra- arbejder ligesom det i AB 92 § 14, stk. 2 er forudsat, at der indgås en skriftlig aftale om bygherrens ændring i arbejdet samt om de deraf følgende ændringer i pris, tid og sik- kerhed. Men hvilken betydning har en sådan bestemmelse for entreprenørens ret til betaling for udførte ekstraarbejder?

 

For hele artiklen, download PDF.