Af advokat Anja Ristorp Heidelberg

 

Ansvarsfordelingen

Rådgiveren bærer ansvaret for kontrakternes tekniske indhold. Med andre ord bærer rådgiveren ansvaret for projekteringen, jf. ABR 89 punkt 6.2., ligesom rådgiveren bærer ansvaret for tekniske fejlskøn. Rådgiverens ansvar følger dansk rets almindelige erstatningsregler, hvilket bl.a. indebæ- rer, at rådgiveren skal have handlet uagtsomt for at blive pålagt erstatningsansvar. Uagtsom- hedsbedømmelsen afhænger bl.a. af byggetidens viden samt kravene til en teknisk rådgivers sædvanlige adfærd. Som professionel rådgiver vil uagtsomhedsbedømmelsen ofte tage hensyn til et skærpet professionsansvar.

 

For hele artiklen, download PDF.