Sammenligningsdokumentet er udarbejdet ud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens høringsudkast og deres offentliggjorte paragrafnøgle. Dokumentet tager derfor udgangspunkt i bestemmelserne i AB 18, som oplistes kronologisk, hvorefter de er blevet sat over for sammenlignelige bestemmelser i AB 92.