SHOULD YOU USE FIDIC CONTRACTS FROM 1999 OR 2017?

Approximately 6 years ago in 2017, FIDIC launched the second edition of the three contract forms, popularly referred to as “The Rainbow Suite”: Yellow, Red and Silver Book. It was … Læs mere

Skal du bruge FIDIC-aftaler fra 1999 eller 2017?

For cirka 6 år siden i 2017 lancerede FIDIC den anden udgave af de tre kontraktformer, der populært omtales som ”The Rainbow Suite”: Yellow, Red og Silver Book. Det var … Læs mere

ER DEN REVIDEREDE UDGAVE AF FIDIC’S GREEN BOOK DEN NYE STANDARDKONTRAKT FOR JERES PROJEKTER?

Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) udgav i december 2021 en revideret udgave af Green Book, som er en opdatering af udgaven fra 1999. FIDIC’s reviderede Green Book er et enklere … Læs mere

IS THE REVISED FIDIC GREEN BOOK THE NEW STANDARD FORM FOR YOUR PROJECTS?

In December 2021, The Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) Contracts Committee published the Second Edition of the conditions of the Short Form Contract, the Green Book, as an update to … Læs mere

BUILDING IN GERMANY

The differences mentioned above may have a crucial effect on the success of your project and, in particular, on how any agreement is enforced. The contractor’s initial calculation needs to … Læs mere

GODE RÅD TIL BYGGEPROJEKTER I TYSKLAND

Forskellene nævnt ovenfor kan have afgørende betydning for dit projekts succes og især for, hvordan en aftale håndhæves. Entreprenørens indledende beregning skal være korrekt På ét punkt bør især danske … Læs mere

HOW DO YOU MANAGE A CONSTRUCTION PROJECT THAT IS NOT GOING TO PLAN – BY STICKING YOUR HEAD IN THE SAND OR…?

There may be many reasons for overruns and delays – and they may have arisen very early on in the project process. A common scenario, which we have seen many … Læs mere

HVORDAN HÅNDTERER DU ET BYGGEPROJEKT, DER IKKE GÅR EFTER PLANEN – SOM STRUDSEN ELLER ..?

Årsagen til overskridelser og forsinkelser kan være mange og kan være funderet allerede meget tidligt i projektforløbet. Vi har flere gange oplevet en situation, hvor den projekterende rådgiver skal sende … Læs mere

CASE LAW ON SUBCONTRACTOR’S LIABILITY FOR DEFECTS

In the case a court appointed expert found that the works carried out by the subcontractor was defective. Even though there were defects in the work, the developer chose not … Læs mere

SUBCONTRACTING ACROSS BORDERS: PITFALLS AND CONSIDERATIONS

Contractual restrictions when choosing the subcontractor More often than not, contractors operating abroad will subcontract specific parts of the works. The reasons for this vary; the works in question may … Læs mere