ER DEN REVIDEREDE UDGAVE AF FIDIC’S GREEN BOOK DEN NYE STANDARDKONTRAKT FOR JERES PROJEKTER?

Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) udgav i december 2021 en revideret udgave af Green Book, som er en opdatering af udgaven fra 1999. FIDIC’s reviderede Green Book er et enklere og i tekst mindre omfangsrigt alternativ til Red Book og Yellow Book. Green Book er tiltænkt anvendt til bygge- og anlægsprojekter, der er helt eller … Læs mere

IS THE REVISED FIDIC GREEN BOOK THE NEW STANDARD FORM FOR YOUR PROJECTS?

In December 2021, The Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) Contracts Committee published the Second Edition of the conditions of the Short Form Contract, the Green Book, as an update to the 1999 edition. FIDIC’s revised Green Book is a shorter and simpler alternative to the Red and Yellow Books. The Green Book is intended to … Læs mere

BUILDING IN GERMANY

The differences mentioned above may have a crucial effect on the success of your project and, in particular, on how any agreement is enforced. The contractor’s initial calculation needs to be correct On one point, in particular, Danish contractors should consider a significant difference, which is variations. Where the starting point under Danish law is … Læs mere

GODE RÅD TIL BYGGEPROJEKTER I TYSKLAND

Forskellene nævnt ovenfor kan have afgørende betydning for dit projekts succes og især for, hvordan en aftale håndhæves. Entreprenørens indledende beregning skal være korrekt På ét punkt bør især danske entreprenører være opmærksomme på en væsentlig forskel, nemlig i tilfælde af ændringer. Hvor udgangspunktet efter dansk ret er, at entreprenøren fastsætter prisen, er tysk ret … Læs mere

HOW DO YOU MANAGE A CONSTRUCTION PROJECT THAT IS NOT GOING TO PLAN – BY STICKING YOUR HEAD IN THE SAND OR…?

There may be many reasons for overruns and delays – and they may have arisen very early on in the project process. A common scenario, which we have seen many times, is a situation in which the design consultant has to submit project documentation to the components supplier who has been contracted to manufacture structural … Læs mere

HVORDAN HÅNDTERER DU ET BYGGEPROJEKT, DER IKKE GÅR EFTER PLANEN – SOM STRUDSEN ELLER ..?

Årsagen til overskridelser og forsinkelser kan være mange og kan være funderet allerede meget tidligt i projektforløbet. Vi har flere gange oplevet en situation, hvor den projekterende rådgiver skal sende projektmateriale til elementleverandøren, der herefter skal fremstille elementer til bygningen. Som følge af tidspres har den projekterende rådgiver imidlertid ikke tegnet alle de huller, der … Læs mere

CASE LAW ON SUBCONTRACTOR’S LIABILITY FOR DEFECTS

In the case a court appointed expert found that the works carried out by the subcontractor was defective. Even though there were defects in the work, the developer chose not to claim against the main contractor. The court considered that the main contractor had not suffered any loss due to the subcontractor’s defective work since … Læs mere

SUBCONTRACTING ACROSS BORDERS: PITFALLS AND CONSIDERATIONS

Contractual restrictions when choosing the subcontractor More often than not, contractors operating abroad will subcontract specific parts of the works. The reasons for this vary; the works in question may require expert knowledge limited to certain subcontractors, local subcontractors may be able to carry out some of the works at a low cost, etc. While … Læs mere

UNDERENTREPRISER PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSER: FALDGRUBER OG OVERVEJELSER

Begrænsninger i aftalen Som regel vil total- og hovedentreprenører, der driver virksomhed på tværs af landegrænser, lade bestemte dele af deres arbejde udføre i underentreprise. Årsagerne til dette kan variere, men vil eksempelvis være fordi, at de pågældende arbejder kræver en særlig viden begrænset til visse underentreprenører, eller fordi lokale underentreprenører kan være i stand … Læs mere

FORCE MAJEURE OG RISIKOHÅNDTERING: SITUATIONEN I VERDEN KALDER PÅ MERE OG BEDRE SAMARBEJDE

”Det er da force majeure, at der er krig i Ukraine.” ”Vi har ret til tidsfristforlængelse, for udfordringerne med transport skyldes jo COVID-19.” ”Bare rolig, vi er jo back-to-back, så der er ikke nogen risiko.” De tre ovenstående udsagn kan lige så vel være sande som falske. Realiteten er, at begrebet ”force majeure” – eller … Læs mere