HVORDAN HÅNDTERER DU ET BYGGEPROJEKT, DER IKKE GÅR EFTER PLANEN – SOM STRUDSEN ELLER ..?

Årsagen til overskridelser og forsinkelser kan være mange og kan være funderet allerede meget tidligt i projektforløbet. Vi har flere gange oplevet en situation, hvor den projekterende rådgiver skal sende projektmateriale til elementleverandøren, der herefter skal fremstille elementer til bygningen. Som følge af tidspres har den projekterende rådgiver imidlertid ikke tegnet alle de huller, der … Læs mere

CASE LAW ON SUBCONTRACTOR’S LIABILITY FOR DEFECTS

In the case a court appointed expert found that the works carried out by the subcontractor was defective. Even though there were defects in the work, the developer chose not to claim against the main contractor. The court considered that the main contractor had not suffered any loss due to the subcontractor’s defective work since … Læs mere

SUBCONTRACTING ACROSS BORDERS: PITFALLS AND CONSIDERATIONS

Contractual restrictions when choosing the subcontractor More often than not, contractors operating abroad will subcontract specific parts of the works. The reasons for this vary; the works in question may require expert knowledge limited to certain subcontractors, local subcontractors may be able to carry out some of the works at a low cost, etc. While … Læs mere

UNDERENTREPRISER PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSER: FALDGRUBER OG OVERVEJELSER

Begrænsninger i aftalen Som regel vil total- og hovedentreprenører, der driver virksomhed på tværs af landegrænser, lade bestemte dele af deres arbejde udføre i underentreprise. Årsagerne til dette kan variere, men vil eksempelvis være fordi, at de pågældende arbejder kræver en særlig viden begrænset til visse underentreprenører, eller fordi lokale underentreprenører kan være i stand … Læs mere

FORCE MAJEURE OG RISIKOHÅNDTERING: SITUATIONEN I VERDEN KALDER PÅ MERE OG BEDRE SAMARBEJDE

”Det er da force majeure, at der er krig i Ukraine.” ”Vi har ret til tidsfristforlængelse, for udfordringerne med transport skyldes jo COVID-19.” ”Bare rolig, vi er jo back-to-back, så der er ikke nogen risiko.” De tre ovenstående udsagn kan lige så vel være sande som falske. Realiteten er, at begrebet ”force majeure” – eller … Læs mere

FORCE MAJEURE AND RISK MANAGEMENT: THE CURRENT SITUATION CALLS FOR BETTER CO-OPERATION

“The war in Ukraine is a force majeure event.” “We can claim extension of time due to the issues with acquiring transportation as this is COVID-19 related.” “Don’t worry, we are back-to-back – so there are no risks.” All the above may be true. Of course, it may also be false. In effect, force majeure … Læs mere

DIREKTE KRAV FRA UNDERENTREPRENØRER

Internationale byggeprojekter involverer typisk flere parter. Herunder hoved- og totalentreprenører, der indgår aftaler med underentreprenører. Det er ikke unormalt – og må antages at blive mere normalt i den nuværende markedssituation – at entreprenøren af den ene eller anden grund ikke betaler sine underentreprenører. Worst case går entreprenøren konkurs uden at betale sine underentreprenører. Dette … Læs mere

PRISSTIGNINGER – AB 18 OG FIDIC

Både AB 18 og FIDIC (fx Yellow Book 2017) indeholder bestemmelser, der giver entreprenøren ret til at kræve godtgørelse eller anden kompensation for prisstigninger, hvis en række betingelser er opfyldt. Regelsættene giver også mange fortolkningsmuligheder, når materialerne ganske enkelt ikke kan skaffes af leverandørerne og efterlader forsinkede byggerier og andre udfordringer. Efter AB 18 kan … Læs mere

HVORFOR FEJLER RISK MANAGEMENT PÅ LANGT DE FLESTE STØRRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER?

I 9 ud af 10 tilfælde bliver man skuffet Det er mere reglen end undtagelsen, at budgetterne på større bygge- og anlægsprojekter bliver overskredet. Undersøgelser peger på, at 9 ud af 10 større projekter enten går over den forventede pris eller tid. Det gør sig gældende, uanset om det er offentlige eller private projekter, eller … Læs mere

FIDIC WHITE BOOK AND ABR 18: WHAT SHOULD YOU CHOOSE?

When preparing a project in Denmark with both local and foreign aspects, this gives rise to the following question in the relation between the client and consultant: Should I choose FIDIC White Book or the locally used general conditions for consultancy services for building and construction works (ABR 18)? Are you aiming for the standard … Læs mere