Anja er vores Head of Culture og ansvarlig for vores human resource management.

Anja er en del af partnergruppen og er ansvarlig for, at vores kultur og adfærd understøtter vores overordnede strategi.

Anja er ansvarlig for alle HR-processer, som understøtter Molt Wengels forretning. Hun står for intern udvikling, coaching, træning og talentudvikling. Anja udvikler vores interne kommunikation og driver vores strategiproces.