Anna er kandidatstuderende og arbejder i teamet private bygherrer

Anna er kandidatstuderende på Københavns Universitet og færdiggør sin kandidat i sommeren 2020.

Hun er tilknyttet teamet private bygherrer og arbejder med entrepriseretlige problemstillinger.