Anne er kandidatstuderende på Københavns Universitet

Anne er kandidatstuderende på Københavns Universitet, og færdiggør sin kandidat i sommeren 2020.

Anne er tilknyttet teamet offentlige bygherrer og arbejder med entrepriseretlige problemstillinger.