Med sit drive og grundighed hjælper Caroline private bygherrer med juridisk rådgivning i alle led af byggeprocessen. Det betyder, at hun blandt andet er med til at udarbejde gennemarbejdede kontrakter samt forebygge og løse tvister.

Specialisering i entrepriseret
Som fuldmægtig hos Molt Wengel er Caroline i fuld gang med at dygtiggøre sig inden for entrepriseretten. Det gør hun blandt andet ved at hjælpe private bygherrer med alt fra kontraktindgåelse og tvistløsning og ved at deltage på Molt Wengel Academy. På Molt Wengel Academy får Caroline mulighed for at omsætte det juridiske regelsæt til virkelighedsnære løsninger. Det gør, at Caroline kan hjælpe dig som kunde ved at:
– formidle juraen konkret og overskueligt
– gøre det tydeligt, hvad du skal gøre, og hvilken værdi du får
– levere juridiske løsninger af høj kvalitet.

For Caroline er det vigtigt, at kunderne får det, de gerne vil have. Det betyder, at hun lægger vægt på at gøre det tydeligt, hvad der skal ske i den specifikke situation, og at kunden ved, hvordan processen forløber. På den måde skaber hun overblik og tryghed og bidrager til at projektet forløber planmæssigt.

Går ikke på kompromis med kvaliteten
Caroline er kendt for at være flittig, velovervejet og rolig. Derfor er hendes arbejde også både grundigt og gennemarbejdet hver eneste gang. Det betyder, at det juridiske grundlag er nøje undersøgt, når Caroline arbejder på en sag. Samtidig giver det hende også mulighed for at forfølge sin nysgerrighed efter at kende alle kroge af byggebranchen og entrepriseretten.

Og nysgerrigheden bringer hende også vidt omkring i det københavnske gader. Som tilflytter er hun nemlig i fuld gang med at udforske byen og alt det, den har at byde på.

”Det er vigtigt for mig, at kunden forstår det, vi fremlægger. Derfor går jeg op i at formidle juraen konkret og overskueligt, så vores kunder ved, hvad der skal ske, og hvad de skal gøre.”