Cecilie er kandidatstuderende på Københavns Universitet og bliver færdig i sommeren 2022.

Cecilie er tilknyttet Legal Team 1 og 8, der beskæftiger sig med offentlige bygherrer.