Frederik rådgiver inden for entreprise- og udbudsretlige problemstillinger

Frederik er tilknyttet teamet offentlig bygherrer, hvor han primært arbejder sammen med advokat og partner Betina Kristiansson samt advokat Maria Rask Lund om entreprise- og udbudsretlige problemstillinger.

Frederik blev cand. jur. i november 2016 og har i løbet af sin uddannelse især haft fokus på entrepriseret, udbudsret og procesret. Frederik har engageret sig som hhv. deltager og vejleder ved flere processpil, herunder som vinder ved Juridisk Diskussionsklubs årlige processpil.