Jens er kandidatstuderende på Københavns Universitet

Jens er kandidatstuderende på Københavns Universitet, og færdiggør sin kandidat i sommeren 2020. Jens har haft valgfaget fast ejendom, regulering, køb og forurening.

Jens er tilknyttet teamet private bygherrer, hvor han primært arbejder sammen med advokat og partner Heidi Melchiorsen og advokat Peter Qvist Lessèl om entrepriseretlige problemstillinger.