Josephine er kandidatstuderende på Københavns Universitet og færdiggør sin kandidat i vinteren 2022. Ud over sin bachelor i jura har hun også en bachelor fra Copenhagen Business School.

Josephine er tilknyttet Legal Team 1, hvor hun primært beskæftiger sig med udbuds- og entrepriseretlige problemstillinger.