Josephine er i gang med at læse sin kandidat i jura på Københavns Universitet, og så arbejder hun med udbuds- og entrepriseretlige problemstillinger hos Molt Wengel.

Josephine er kandidatstuderende på Københavns Universitet og færdiggør sin kandidat i sommeren 2020. Ud over sin bachelor i jura har hun også en bachelor fra Copenhagen Business School.

Josephine er tilknyttet teamet offentlige bygherrer, hvor hun primært beskæftiger sig med udbuds- og entrepriseretlige problemstillinger.