Kasper beskæftiger sig primært med entreprise- og udbudsretlige spørgsmål med særlig fokus på offentlige bygherrer.

Inden for udbudsretten har Kasper særlig erfaring med udbud af tjenesteydelser samt bygge- og anlægsydelser efter EU-udbudsdirektivet.

Inden for entrepriseretten interesserer Kasper sig særligt for mangelsager og de tvistetyper, som opstår under byggeriets udvikling.

Kasper har ligeledes erfaring med køb og salg af fast ejendom.