Kristina er specialist i entrepriseret

Kristina har syv års erfaring med entrepriseret og procesret. Hun har i flere år beskæftiget sig med såvel store som små entrepriseprojekter. Hendes erfaring med procesret spænder fra enkle skønssager til tunge og komplekse rets- og voldgiftssager.

Kristina arbejder med private bygherrer og hjælper både undervejs i byggeriet og med tvistløsning efter aflevering f.eks. ved forligsforhandlinger eller voldgift. Hun har desuden erfaring med at vurdere professionelt ansvar for ingeniører og arkitekter, bl.a. i relation til deres ansvarsforsikring.