Mads er kandidatstuderende på Københavns Universitet og forventer at færdiggøre sin kandidat i sommeren 2019.

Mads er tilknyttet teamet private bygherrer, hvor han primært arbejder sammen med advokat og partner Anja Ristorp Heidelberg.

Mads har på studiet haft fag som udbudsret og entrepriseret.