Mads er kandidatstuderende på Københavns Universitet og forventer at færdiggøre sin kandidat i sommeren 2019.

Mads er tilknyttet teamet private bygherrer, hvor han primært arbejder sammen med advokat og partner Heidi Melchiorsen samt advokat Anders Nørgaard Sørensen.

Mads har på studiet haft fag som længerevarende kontraktforhold og entrepriseret.