Maria er advokat og er specialist i udbuds- og entrepriseret. Hun arbejder særligt i krydsfeltet mellem de to områder, hvor hun rådgiver specifikt om udbudsretten i en entrepriseretlig kontekst.

Maria Rask Lund har bred erfaring fra byggebranchen, hvor hun blandt andet tidligere har arbejdet for både en af Danmarks største bygherrer og for en af landets største rådgivningsvirksomheder. Den erfaring bruger hun, når hun rådgiver og hjælper vores kunder med at planlægge og gennemføre deres projekter.

Målet for øje

Marias viden om, hvordan virkeligheden ser ud fra både bygherrens og rådgiverens perspektiv giver hende en unik indsigt, som er til stor gavn for hendes kunder.

Maria mener, at et af de vigtigste elementer i hendes arbejde er nysgerrighed på, hvad der er det vigtigste for kunden at opnå:

”Der er mange overvejelser og mange faktorer, der spiller ind, når man skal lægge en strategi for og gennemføre et udbud. Det er min opgave sammen med kunden at finde ud af, hvad der er de vigtigste succeskriterier i den konkrete sag. Først derefter kan vi lægge konkrete planer for udbudsform og entrepriseform og gøre os andre strategiske overvejelser,” fortæller hun.

Når planerne er lagt, har Maria stort fokus på at skabe fremdrift, så hun i samarbejde med sin kunde kan sørge for, at de også bliver udført i virkeligheden.

Ærlighed og samarbejde

Et af Marias opmærksomhedspunkter er ærlighed og samarbejde. For et byggeri er en proces med mange parter, der arbejder tæt sammen.

”Man får den bedste proces og de bedste projekter ved at have et ærligt og tillidsbaseret samarbejde fra et tidligt stadie. I et udbud, hvor jeg arbejder for bygherren, arbejder jeg ofte ligeså tæt sammen med rådgiveren i løbet af processen. Det understreger behovet for et godt samarbejde med alle parter i projektet. Derfor ser jeg også projekterne som fælles projekter, hvor vi alle sammen har en interesse i og et ansvar for, at projektet lykkes bedst muligt,” siger Maria.

Forståelse for virkeligheden

Maria bruger sin store erfaring med udbudsretten og entrepriseretten kombineret med forståelse for den virkelighed, hendes rådgivning skal bruges i, til at yde kvalificeret strategisk, taktisk og operationel rådgivning.

En af de ting, som Maria synes er særligt spændende ved at arbejde med udbud og entrepriseret, er muligheden for at være med i projekterne helt fra starten. På den måde kan hun være med til at skabe rammerne for den bedst mulige udførelse. Det giver Maria en stor tilfredsstillelse at kunne se konkrete resultater på de sager, hun arbejder med:

”Det er fedt at komme ud og se de projekter, jeg har arbejdet på, når de er under udførelse eller står færdige. At se, at de projekter, som jeg arbejder på, bliver til noget i virkeligheden – og forhåbentligt kommer til at stå i mange år,” siger Maria.