Rabia er kandidatstuderende på Aarhus Universitet og bliver færdig i sommeren 2022.

Rabia er tilknyttet Legal Team 5, der både beskæftiger sig med private og offentlige aktører i byggebranchen.