Koblingen mellem det obligationsretlige og det menneskelige rådgiveraspekt, har givet Sebastian en kombination af hardcore jura og praktiske opgaver i hverdagen. Det, både at få lov til at være teoretisk og samtidig kunne se et færdigt byggeri opstå, har været stærkt medvirkende til, at Sebastian har kastet sin kærlighed på entrepriseretten og livet som advokat.

Rollen som sparringspartner er vigtigst
Når Sebastian rådgiver sine kunder, er gensidig ærlighed en grundsten i samarbejdet. Det skaber et bånd, som er essentielt for at kunne tage de rigtige valg i komplicerede sager. Særligt når de rigtige valg ikke nødvendigvis er de nemme valg. Det betyder også, at det især er de komplekse projekter, som fanger Sebastians interesse.

“På de komplekse sager samarbejder jeg med klienten igennem længere tid, og det medfører, at vores relation bliver stærkere, og vi kommer tæt på hinanden arbejdsmæssigt.”, fortæller Sebastian.

Som modpol til det, er det dog også altid en god dag på arbejde for Sebastian, når han på en sag skal levere effektiv rådgivning nu-og-her. Det kunne være på konkurssager, hvor han hurtigt og effektivt hjælper bygherrer videre efter entreprenørkonkurser. Følelsen af at være klar til at eksekvere hurtigt på det, der opstår, går igen for Sebastian på både de store og små sager.

Siger tingene som de er
Når du møder Sebastian, møder du et alsidigt, roligt og eftertænksomt menneske. Hans kunder kendetegner ham som pragmatisk, løsningsorienteret og en person, som de har tillid til.

Har man Sebastian på sin sag, kan man forvente at få at vide, hvordan landet ligger. I en ærlig dialog, finder han frem til de bedste løsninger sammen med sine kunder.

Som rådgiver er det Sebastians rolle at være med, der hvor man kan fordre samarbejdet. I det ligger der et solidt fokus på at præge projekterne, så de ikke ender i brandslukning eller voldgiftssager.

Det, hurtigt at kunne finde ind til kernen af kundernes behov, er en af Sebastians forcer. Der florerer ofte mange informationer i komplicerede sager, og her gør Sebastian en dyd ud af at kunne afkode, hvad essensen er for klienten – og præsentere det på en måde, hvor det er nemt at tage stilling til, hvilken retning der er den rigtige.

"Arbejdet som advokat for byggebranchen handler om at skabe det bedste grundlag for, at projekterne lykkedes. Det kræver, udover den juridiske forståelse, stor forståelse for, hvordan projektets tekniske, digitale og udførelsesmæssige forhold fungerer."