Sofie er kandidatstuderende på Københavns Universitet

Sofie er kandidatstuderende på Københavns Universitet og færdiggør sin kandidat i sommeren 2019.

Sofie er tilknyttet teamet offentlige bygherrer og arbejder primært med entrepriseretlige problemstillinger.