"Den gode og værdiskabende kundeoplevelse kræver, at vi forstår vores kunders hverdag og udfordringer. Vi skal dele viden, der matcher konkrete behov, og klæde vores kunder på til at håndtere både store og små udfordringer i hverdagen. Kun på den måde kan vi blive den bedst tænkelige strategiske sparringspartner for vores kunder."