Theis bruger sin specialistviden inden for entrepriseret til at finde praktisk anvendelige løsninger.

Theis er advokat og har stor erfaring med rådgivning af bygherrer og entreprenører i forbindelse med krav- og mangelhåndtering og indgåelse af komplekse entreprisekontrakter. Han er tilknyttet teamet private bygherrer.

Theis bruger sin erfaring og specialistviden til at give en proaktiv rådgivning med fokus på forebyggelse af konflikter og praktisk anvendelige løsninger. Han har en fortid som advokat inden for fast ejendom og har bl.a. erfaring med lejeret, ejendomstransaktioner, skatteretlige forhold og miljøretlige spørgsmål. Han har været udstationeret ved flere virksomheder og arbejdet i tæt kontakt med forskellige bygherrer.

Theis er desuden ekstern lektor på Københavns Universitet, hvor han underviser i entrepriseret og i almindelig erstatnings- og kontraktret. Og så er han medforfatter til den kommenterede købelov – et af hovedværkerne inden for dansk køberet.

"Det er ofte både billigere og bedre at forebygge konflikter end at løse dem. Med den rigtige kontrakt og ramme for samarbejdet kan der derfor være meget at spare for alle parter."