Victor er kandidatstuderende på Københavns Universitet

Victor er kandidatstuderende på Københavns Universitet, og færdiggør sin kandidat i sommeren 2020. Victor har på studiet haft valgfaget fast ejendom, regulering, køb og forurening. Victor er tilknyttet teamet private bygherrer, hvor han primært arbejder med entrepriseretlige problemstillinger.