Victor er kandidatstuderende på Københavns Universitet

Han færdiggør sin kandidat i vinteren 2023.

Victor er tilknyttet Legal Team 3 og 7, hvor han primært arbejder med private bygherrer.