Andre
arrangementer

FROKOSTBRIEFING: ÆNDRINGER I UDBUDSLOVEN

23/08/2022 - kl. 11:30-12:00

Den 1. juli 2022 træder en række væsentlige ændringer til udbudsloven i kraft. Ændringerne giver offentlige bygherrer yderligere forpligtelser under udbudsprocessen og er vigtige at tage hånd om i opstarten af processen, hvis udbuddet skal blive en succes.

På denne briefing målrettet offentlige bygherrer klæder vi dig på til at håndtere de nye krav. Du får vores praktiske råd til håndtering af de nye krav til ordregiverne, herunder:

• de ændrede regler om obligatoriske udelukkelsesgrunde og den forventede administration af dokumentationen
• hvordan bygherre skal tage højde for krav til lærlinge
• brugen af de fleksible udbudsformer.

Gør mig klogere

FROKOSTBRIEFING: ENTREPRENØRENS KONKURS

24/08/2022 - kl. 11:30-12:00

Der er gang i byggerierne rundt om i landet, og i kølvandet på en pandemi og krigen i Ukraine truer konkurstallene med at stige.

På denne frokostbriefing får du et overblik over, hvad du særligt skal være opmærksom på, og i hvilken rækkefølge problemstillingerne skal håndteres, når din (under)entreprenør går konkurs, så du ikke fortaber din ret til at fremsætte krav mod konkursboet samt kræve udbetaling under entreprenørgarantien.

Briefingen henvender sig til bygherrer og total- og hovedentreprenører, som bliver ramt af (under)entreprenørers konkurs.

Gør mig klogere

FROKOSTBRIEFING: 3D SCANNINGER SOM DOKUMENTATION I BYGGESAGER

30/08/2022 - kl. 11:30-12:00

Vi ved, at det kan være svært at finde tiden til den faglige udvikling, når hverdagens opgaver skal løses. Derfor holder vi korte og inspirerende frokostbriefinger.

Vi deler vores viden om byggeri og jura efter opskriften: 20 minutter til fagligt oplæg, 10 minutter til dialog.

På denne frokostbriefing taler advokat Anders Vestergaard Buch om 3D scanninger som dokumentation i byggesager.

Ja tak til inspiration

FROKOSTBRIEFING: EU-SANKTIONER MOD RUSLAND

08/09/2022 - kl. 11:30-12:00

EU har siden Ruslands invasion af Ukraine vedtaget en række forordninger med indgribende sanktioner mod Rusland. Den 5. sanktionspakke, som blev vedtaget i april 2022, indeholder et forbud mod tildeling af offentlige kontrakter til tilbudsgivere i Rusland eller med forbindelse til Rusland. Og fra den 10. oktober 2022 er det forbudt at fortsætte gennemførelsen af eksisterende kontrakter med leverandører fra eller med forbindelse til Rusland.

På denne briefing ser vi på, hvad offentlige bygherrer skal være opmærksomme på i forbindelse med tildeling af offentlige kontrakter, som udbydes efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet, koncessionsdirektivet samt forsvars- og sikkerhedsdirektivet, og som overstiger direktivernes tærskelværdier. Vi giver også praktiske værktøjer til, hvordan bygherrer og entreprenører kan sikre sig, at de fremover overholder reglerne.

Tilmeld mig

FROKOSTBRIEFING: NY YDELSESBESKRIVELSE FOR BÆREDYGTIGHED

15/09/2022 - kl. 11:30-12:00

Vi ved, at det kan være svært at finde tiden til den faglige udvikling, når hverdagens opgaver skal løses. Derfor holder vi korte og inspirerende frokostbriefinger.

Vi deler vores viden om byggeri og jura efter opskriften: 20 minutter til fagligt oplæg, 10 minutter til dialog.

På denne frokostbriefing fortæller advokat Betina Kristiansson om den nye ydelsesbeskrivelse for bæredygtighed.

Tilmeld mig

FROKOSTBRIEFING: FORSINKELSE OG DAGBOD

20/09/2022 - kl. 11:30-12:00

Hvad skal der til, for at en dagbodsklausul er gyldig? Hvornår kan man håndhæve den? Og hvordan gør man det i praksis?

Har du styr på reglerne for dagbod, øger du chancen for at være på forkant med forsinkelse af dit byggeprojekt. For dagbod er den hyppigst anvendte sanktion ved forsinkelser – og forsinkelser i bygge- og anlægsprojekter er nærmere reglen end undtagelsen.

På denne briefing tager advokat Anders Nørgaard Sørensen dig igennem de grundlæggende regler for, at dagbøder bogstaveligt talt ”holder i retten”. Han kommer også ind på, hvordan du kan mindske risikoen for forsinkelser – og på, hvordan du håndterer dem, hvis de opstår alligevel. Briefingen er både for bygherrer, entreprenører og rådgivere.

Tilmeld mig

FROKOSTBRIEFING: GUIDE TIL IKT-AFTALER

21/09/2022 - kl. 11:30-12:00

Vi ved, at det kan være svært at finde tiden til den faglige udvikling, når hverdagens opgaver skal løses. Derfor holder vi korte og inspirerende frokostbriefinger.

Vi deler vores viden om byggeri og jura efter opskriften: 20 minutter til fagligt oplæg, 10 minutter til dialog.

På denne frokostbriefing guider advokat Sofie Grubb Turley til IKT-aftaler.

Ja tak til inspiration

Inspirationsdag: Strategiske partnerskaber

22/09/2022 - kl. 08:30-12:30

I byggebranchen har vi traditionelt arbejdet i siloer – bygherre, projekterende rådgiver og udførende entreprenør. Udfordringen er, at vi risikerer at udvikle og udbyde projekter, som ikke taler ind i de udførende entreprenørers og leverandørers aktuelle muligheder og forretning, og som ikke opfylder bygherrens vision eller politiske dagsorden.

Derfor inviterer vi til inspirationsdag om strategiske partnerskaber, hvor vi fortæller om, hvordan de også bruges til at udvikle nye produkter, arbejdsgange, fremgangsmåder og værktøjer, der øger kvaliteten af byggeriet.

Dagen har et strategisk perspektiv og er for chefjurister, projektchefer, byggechefer og lign.

Tilmeld mig

FROKOSTBRIEFING: SYN, SKØN OG MANGELHÅNDTERING

28/09/2022 - kl. 11:30-12:00

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, når du konstaterer en mangel? Og ved du, hvordan du bevissikrer en mangel ved syn og skøn på få uger, så byggeriet ikke går i stå med ekstraordinære forsinkelsesomkostninger til følge?

Så tilmeld dig denne briefing, hvor advokat Anders Nørgaard Sørensen giver en introduktion til AB 18-vilkår, når det kommer til syn og skøn og proces for mangelhåndtering og afleveringsforretning.

På briefingen introducerer han dig bl.a. til de komplekse og skærpede regler om frister og reklamation. På den måde undgår du at miste et krav på grund af manglende reklamation eller indtrådt forældelse. Han kommer også omkring ansvar for materialevalg, udviklingsskader og tvister, samt hvordan du effektivt kan gennemføre et haste-syn og skøn. Briefingen er både for bygherrer, entreprenører og rådgivere.

Gør mig klogere

Briefing: Samarbejde og rammeaftaler (Aarhus)

29/09/2022 - kl. 08:30-10:00

Arkitekten tegner, ingeniøren regner, og til sidst får entreprenøren de færdige tegninger og udregninger i hånden. Byggeriet bliver sat i gang. En sekventiel proces, som kendetegner rammen om langt de fleste bygge- og anlægsprojekter på dansk jord. Men der er brug for at bryde ud af rammerne, der har en indbygget ufleksibel samarbejdsform, som giver risiko for fordyrelser, fejl og ansvarsfraskrivelse.

På denne briefing fortæller vi om vores erfaringer med samarbejder – både på konkrete projekter i form af Integreret Byggeri, tidlig inddragelse o.l. og mere bredt i form af rammeaftaler. Vi giver gode råd om samspillet med udbudsreglerne og om, hvordan AB’erne og rammeaftaler kan bruges som et redskab til et strategisk samarbejde.

Tilmeld mig

FROKOSTBRIEFING: EKSTRAARBEJDER

05/10/2022 - kl. 11:30-12:00

Hvornår har du som entreprenør krav på betaling for ekstraarbejder? Og hvornår kan du som bygherre omvendt afvise entreprenørens krav?

På denne briefing tager advokat Anders Nørgaard dig gennem reglerne for ekstraarbejder med særligt fokus på, hvornår et stykke arbejde typisk berettiger entreprenøren til ekstra betaling, men også hvornår bygherre normalt berettiget kan afvise kravet. Det handler også om formkrav og frister, samt hvilket betydning disse regler har for kravets berettigelse.

Briefingen er både for bygherrer, entreprenører og rådgivere.

Tilmeld mig

FROKOSTBRIEFING: KONFLIKTLØSNING

12/10/2022 - kl. 11:30-12:00

Voldgiftssager trækker ofte i langdrag og koster dyrt. Men der er flere ting, du kan gøre for at undgå dem.

Deltag på denne onlinebriefing og få indsigt i, hvordan det nye konflikthåndteringssystem i AB 18 kan bruges proaktivt og som et godt alternativ til en lang og dyr voldgiftssag.

Briefingen er både for bygherrer, entreprenører og rådgivere.

Ja tak til inspiration

Dit næste kursus

Er du interesseret i et af vores arrangementer? Tilmeld dig allerede i dag og få mere information.

  • Integreret Byggeri
  • AB 18 - grundlæggende entrepriseret
  • Entreprenørens ekstraarbejder
  • Forsinkelse & dagbodskrav
  • ABT 18 - grundlæggende totalentreprise
  • ABR 18 - rådgiveraftalen
  • Aflevering og eftersyn
Klik her og skriv til os