Udgivet i maj 2018

Hvordan behandler vi dine personoplysninger som nyhedsbrevsmodtager eller deltager på et arrangement?

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

MOLT WENGEL Advokatpartnerselskab er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Dampfærgevej 27-29, 4. sal

2100 København Ø.

CVR-nr.: 2962 9927

Telefon: +45 7022 4999

Mail: info@mowe.dk

Formål og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

I forbindelse med din oprettelse som modtager af vores månedlige nyhedsbrev indsamler og behandler Molt Wengel som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Vi behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for modtagelse af nyhedsbreve.

For at kunne modtage vores nyhedsbrev indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Dit navn
 • Firmanavn
 • E-mail
 • Telefonnummer

Formål med indsamlingen og behandling af dine opsendelse, er at sikre en korrekt afsendelse og modtagelse af nyhedsbreve, så vi kan kontakte dig i tilfælde af ukorrekt e-mailadresse og nyhedsbrev. Vi overholder gældende lovgivning fx EU’s Persondataforordning. Herudover kan dine personoplysninger blive anvendt til at modtage andre nyheder om byggebranchen såsom kurser, konferencer og gratis briefinger.

Samtykke

For at modtage vores nyhedsbrev skal du have givet samtykke dertil. Du kan altid trække dit samtykke tilbage og få slettet dine oplysninger ved at ringe på tlf. 7022 499 eller sende en mail til info@mowe.dk.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan modtage vores månedlige nyhedsbrev.

Videregivelse af dine personoplysninger

Molt Wengel videregiver personoplysninger til vores databehandler, som pt er Ubivox. Dette sker for at kunne fremsende nyhedsbrevet. Personoplysningerne vil KUN blive anvendt af databehandleren i forbindelse med fremsendelse af nyhedsbreve og kan IKKE bruges til andre formål.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere 

For at kunne modtage nyhedsbreve vil vi overføre dine personoplysninger til vores databehandler, som p.t. er Ubivox.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, herunder:

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysninger
 • Retten til at få begrænset personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning
 • Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, udnyttelsen af dine rettigheder eller du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve, er du velkommen til at kontakte Molt Wengel.

Du kan ringe på tlf. 7022 499 eller sende en mail til info@mowe.dk.