Hvem har ansvaret, når ansvaret for fejl og mangler i byggeriet skal placeres?

Vi placerer ansvaret og kommer videre

Vi tænker i løsninger frem for juridiske hårdknuder. Det er en af grundene til, at vi i dag er det mest specialiserede advokatkontor i Danmark inden for byggeri og entrepriseret.

Alligevel kan det ikke undgås, at der findes væsentlige mangler i slutprocessen af et byggeri. Vi rådgiver hver dag bygherrer og projektledere i byggeprocessen, og vi ser det som vores opgave at identificere, rådgive og løse potentielle og konkrete tvister.

Det kan være fristende for advokater at gemme sig bag skrivebordet. Her er juraen oftest mere sort og hvid. Men ude i virkeligheden på byggepladsen, i skurvognen hos entreprenøren eller på tegnestuen ser det oftest anderledes ud.

Her drejer det sig om at søge dialog, forståelse og fremdrift. Det ligger dybt i os, at vi vejer vores succes i evnen til at styre uden om konflikterne til gavn for vores kunder.

Vi bistår med

  • Retssager
  • Voldgiftssager
  • Syn og skøn
  • Udbetaling af sikkerhed og sagkyndige beslutninger iht. AB92 og ABT93, §46
  • Bevissikring
  • Forligsforhandling

Rådgivning

  • Identificering og afdækning af risici
  • Processtrategi
  • Evaluering af processen med kunden med henblik på at undgå tvist