Betina leder to teams, der primært arbejder med almene og offentlige bygherrer. Og så er hun en skarp profil inden for bæredygtighed i byggebranchen.

Erfaring inden for alle aspekter af entrepriseret

Betina har bred erfaring med rådgivning af både bygherrer, entreprenører og rådgivere inden for alle aspekter af entrepriseretten. Hun yder proaktiv og strategisk rådgivning i konkrete tvister og i forbindelse med udbud og kontraktindgåelse. Altid med det mål at skabe en nemmere hverdag for vores kunder.

 

Bæredygtighed kan også være en god forretning

Betina har kastet sin kærlighed efter at skabe mere bæredygtighed i en branche med store miljøbelastninger. Det handler bl.a. om at ændre måden, som vi samarbejder på. Betina tænker bæredygtighed ind fra starten, så vi reducerer spild – men også længere og mere holistisk: Vi skal bygge, så boliger og bygninger også har værdi om 100 år, og vi skal tænke i social bæredygtighed. Det kræver, at vi fx ser på, hvordan vi vil arbejde og bo sammen i fremtiden.

Ifølge Betina er der masser af juridiske og praktiske benspænd, når det kommer til bæredygtighed. Derfor arbejder hun med, hvad vi kan gøre for at imødekomme dem, og hvordan vi kan gøre bæredygtighed til en god forretning. For det handler om at tænke i muligheder.

Betina er desuden en erfaren underviser i grundlæggende og udvidet entrepriseret og agerer ofte moderator eller paneldeltager på konferencer i byggebranchen.

 

Fagfokus

  • Entrepriseret
  • Udbud
  • Bæredygtigt byggeri

”Min vigtigste rolle som leder, kollega og partner er at motivere og inspirere andre: Både i vores rådgivning og vores kultur, og når det kommer til bæredygtighed”