Betina Kristiansson leder to teams, der primært arbejder med almene og offentlige bygherrer. Og så er hun en skarp profil inden for bæredygtighed i byggebranchen.

Betina har stor erfaring med rådgivning af både bygherrer, entreprenører og rådgivere inden for alle aspekter af entrepriseretten. Hun yder proaktiv og strategisk rådgivning i konkrete tvister og i forbindelse med udbud og kontraktindgåelse. Altid med det mål at skabe en nemmere hverdag for vores kunder.

Bæredygtighed kan også være en god forretning
Betina har kastet sin kærlighed efter at skabe mere bæredygtighed i en branche med store miljøbelastninger. Det handler bl.a. om at ændre måden vi samarbejder på og tænke bæredygtighed ind fra begyndelsen, så vi reducerer spild – men også længere og mere holistisk: Vi skal bygge, så boliger og bygninger også har værdi om 100 år, og vi skal tænke i social bæredygtighed. Det kræver, at vi fx ser på, hvordan vi vil arbejde og bo sammen i fremtiden.

Ifølge Betina er der masser af juridiske og praktiske benspænd, når det kommer til bæredygtighed. Derfor arbejder hun med, hvad vi kan gøre for at imødekomme dem, og hvordan vi kan gøre bæredygtighed til en god forretning. For det handler om at tænke i muligheder og ikke begrænsninger.

Betina er desuden en erfaren underviser i grundlæggende og udvidet entrepriseret og agerer ofte moderator eller paneldeltager på konferencer i byggebranchen.

”Min vigtigste rolle som leder, kollega og partner i Molt Wengel er at motivere og inspirere andre. Det gælder både i vores rådgivning og vores kultur, og når det kommer til branchens arbejde med bæredygtighed.”