Christian har i over 20 år beskæftiget sig intensivt med alle aspekter inden for entrepriseretten, og er specialist i at løse problemer med bygge- og anlægsarbejder, hvad enten det er nybyggeri eller renovering.

Strategisk rådgivning til gavn for kunden

Christian finder løsninger og skaber overblik, der tager udgangspunkt i kundens behov. Derfor har en række af vores kunder haft stor gavn af, at Christian er blevet inddraget tidligt i forløbet, hvorved det strategiske overblik er blevet omdannet til praktisk brugbare værktøjer – alt med fokus på resultatet for kunden. Det er vigtigt for Christian at bistå kunderne med en aktiv indsats i selve byggeprocessen.

Christian laver proaktive og løsningsorienterede entreprise- og rådgiveraftaler, og rådgiver i udarbejdelse af kontrakter, herunder entreprise- og rådgiveraftaler.

Løser tvister med et løsningsorienteret fokus

Christian har omfattende erfaring med at repræsentere byggeriets parter i forbindelse med opstående tvister, herunder rets- og voldgiftssager, syn og skøn samt § 46-sager.

Christian har skrevet en række bøger, artikler og undervist i fx:

Entrepriseretlige mangler
Rådgiveransvar
Ekstraarbejder
Forsinkelse og dagbøder
Totalentreprise
Syn og skøn
Entreprisekontrakter, AB 18
Forældelse
Rådgiveraftaler, ABR 18
Rådgivers krav om ekstrabetaling
Juridisk byggeledelse
Commissioning
Risiko og entrepriseforsikring
Partnering
Strategi og risikostyring

”Vores fundament er entrepriseretten kombineret med indsigt i og forståelsen for bygge- og anlægsbranchen. Det gør os unikke og giver os mulighed for at gøre en mærkbar forskel for vores kunder – uanset om det er på strategisk eller operationelt niveau. ”