Bjørn arbejder med aftaler, forhandlinger, tvister og voldgiftssager – og yder løbende strategisk rådgivning til især private bygherrer og entreprenører om hele byggeprocessen.

Værdiskabelse er vigtigst

I Bjørns optik kræver effektiv og værdiskabende rådgivning, at man er i stand til at se den enkelte sag og tvist i et større perspektiv. For nogle gange er den mest umiddelbare løsning ikke den, som skaber mest værdi på den lange bane.

Bjørn går analytisk til hver eneste sag og arbejder altid for at opnå resultater, der skaber værdi og bundlinje. Det gælder både i udarbejdelse af kontrakter, og når der opstår en tvist om betaling for ekstraordinære prisstigninger på materialer. Bjørn er dog stor tilhænger af at skabe klare rammer og godt samarbejde, så hans tilgang er forebygge konflikter, før de opstår.

 

Specialist i rets- og voldgiftssager

Hvis en tvist alligevel er uundgåelig, står Bjørn klar til at hjælpe, når sagen skal løses ved Voldgiftsretten eller de almindelige domstole. Han har stor erfaring med at repræsentere byggeriets parter i store og komplekse voldgiftssager om alt fra mangler og ekstraarbejder til tidsfristforlængelse og forældelse.

 

Fagfokus

”Specialistviden er nøgleordet, når det kommer til at rådgive klienter på en hurtig og effektiv måde”