Jens er kandidatstuderende på Københavns Universitet, hvor han bliver færdig i sommeren 2022.

Jens er tilknyttet Legal Team 2, der primært beskæftiger sig med tvister for private bygherrer og entreprenører.