Med sine mange års erfaring, store viden og ægte interesse for byggeri er Niels en af de mest kompetente juridiske rådgivere inden for entrepriseret. Hans dedikation og engagement ses tydeligt i, at han formår at skabe fremdrift og finde løsninger, når en tvist er gået i hårdknude.

Svaghed for byggeriet
Siden 2008 har Niels arbejdet med entrepriseret hos Molt Wengel. Med mere end 20 års samlet erfaring er han i dag en af de helt tunge profiler på området. Fra første færd har Niels været særligt optaget af, hvordan man løser de udfordringer og tvister, som kan opstå i et byggeprojekt. For Niels handler det i høj grad om at opnå enighed uden at skulle gå rettens vej.

For vores kunder betyder det, at de får en juridisk rådgiver, der kan se den enkelte sag i en større kontekst, og som er sikker i at vælge den bedste fremgangsmåde. Desuden er Niels højt værdsat, fordi han:
– vælger en konstruktiv og løsningsorienteret tilgang
– holder fokus på, at byggeriet skal lykkes
– løser tvister og uenigheder hurtigt og effektivt.

Grundig, dygtig og dedikeret
Som Head of Legal Team 5, der primært arbejder med proces- og voldgiftssager, ser Niels det som sin fornemste opgave at rådgive bygherrer og entreprenører bedst muligt omkring de igangværende byggesager. Men det handler også om at inspirere kollegaerne i teamet og være til rådighed, når det er nødvendigt.

Både internt og eksternt er Niels kendt for sin store interesse i hver enkelt sag. En interesse, der er funderet på en overbevisning om, at man kun kan rådgive ordentligt, når man har forstået alle aspekter – og især de tekniske – af en sag.

Udover sin grundighed er Niels fagligt dygtig, meget vidende om branchen og altid opdateret på udviklingen. Og det er hans konstruktive tilgang, der er hans varemærke.

Det handler om at skabe fremdrift og løsninger og finde årsagen til konflikten.

”Der vil næsten altid være uenigheder i et byggeprojekt. Spørgsmålet er, hvordan man håndterer det. Her søger jeg at være løsningsorienteret og få konflikten løst frem for at optrappe konflikten.”