Med mange års erfaring, store viden og ægte interesse for byggeri er Niels en af de mest kompetente rådgivere inden for entrepriseret. Hans dedikation ses tydeligt, når han skaber fremdrift og finder løsninger på tvister.

Svaghed for byggeprojekter

Siden 2008 har Niels arbejdet med entrepriseret hos Molt Wengel. Med mere end 20 års samlet erfaring er han i dag en af de helt tunge profiler. Fra første færd har Niels været særligt optaget af, hvordan man løser de udfordringer og tvister, som kan opstå i et byggeprojekt. For Niels handler det i høj grad om at opnå enighed uden at skulle gå rettens vej.

Kunder får en juridisk rådgiver, der kan se den enkelte sag i en større kontekst, og som er sikker i at vælge den bedste fremgangsmåde. Desuden er Niels højt værdsat, fordi han:

  • Vælger en konstruktiv og løsningsorienteret tilgang
  • Holder fokus på, at byggeriet skal lykkes
  • Løser tvister og uenigheder hurtigt og effektivt

 

Rådgivning af bygherrer og entreprenører i byggesager

Som Head of Legal Team 5, der primært arbejder med proces- og voldgiftssager, ser Niels det som sin fornemste opgave at rådgive bygherrer og entreprenører bedst muligt omkring de igangværende byggesager. Men det handler også om at inspirere  og være til rådighed.

Niels er kendt for sin store interesse i hver enkelt sag. En interesse, der er funderet i en overbevisning om, at man kun kan rådgive ordentligt, når man har forstået alle aspekter – og især de tekniske – af en sag.

Derudover har Niels indsigt i branchen og er altid opdateret på udviklingen.

”Der vil næsten altid være uenigheder i et byggeprojekt. Spørgsmålet er, hvordan man håndterer det. Her søger jeg at være løsningsorienteret og få konflikten løst frem for at optrappe den”