Line er kandidatstuderende på Københavns Universitet

Line er kandidatstuderende på Københavns Universitet, og færdiggør sin kandidat i sommeren 2018.

Line er tilknyttet teamet offentlige bygherrer og arbejder primært med entrepriseretlige problemstillinger.