Rita nyder at arbejde i krydsfeltet mellem udbuds- og entrepriseret i samspillet med sine kolleger.

Fra udbudsprocedurer til kontraktindgåelse

Rita har mange års erfaring både fra centraladministrationen og advokatbranchen, som hun hver dag bringer i spil i Molt Wengel. Det er bl.a. udnyttelse af komplekse udbudsprocedurer til at sikre optimal konkurrence, der motiverer Rita. En anden af Ritas styrker er design af effektive udbudsmaterialer, der opfylder lovgivningens krav og fremmer innovation og kvalitet. Desuden underviser Rita i udbuds- og kontraktret.

 

Kundens strategiske medspiller

Det er især muligheden for at skabe værdi for kunder, der motiverer Rita. Her indgår Rita i tæt samarbejde som den strategiske rådgiver og sparringspartner – fx ift. forhandlinger og kontraktformning. I det hele taget er håndtering af udfordringer og tvister i udbudsprocesser – og også efter kontraktindgåelsen – også en af Ritas forcer.

 

Fagfokus

”Jeg får lov til at udnytte min juridiske ekspertise til at finde de mest optimale løsninger, men også i høj grad være kunders strategiske medspiller”