Udbud af byggeprojekter kan være indviklede, tidskrævende og risikofyldte.

Vi hjælper dig hele vejen

Som specialistkontor inden for entreprise og byggeri har vi været med til at udvikle og gennemføre en række af de største udbud i Danmark. Derfor ved vi, at den strategiske planlægning af et udbud, lige meget om din virksomhed er ordre- eller tilbudsgiver, er essentiel for en god og lønsom byggeproces.

Det gælder kvaliteten, som byggeriet bliver lavet i, det gælder udvælgelsen af samarbejdspartnere, og det gælder i særdeleshed samarbejdsformen og dialogen mellem parterne. Her er vores opgave at identificere og navigere uden om mulige tvister og bidrage til fremdrift igennem hele projektet.

Der stilles mange krav, som er ufravigelige, og udbud kan være komplicerede at udvikle og meget tidskrævende at søge, hvis ikke den nødvendige erfaring kommer i spil. Udbud på bygge- og anlægsområdet er grundstenen i mange af de projekter, vi rådgiver i, og derfor har vi oparbejdet den fornødne erfaring, som det kræver at rådgive og bidrage positivt.

Der kan altid opstå tvister om fejl og mangler. Vi ved dog, at mange forsinkende tvister kan undgås ved at sætte ind i tide, før det er for sent. Derfor har vi som rådgivere altid mere fokus på problemløsning end hårdknude. Det er sådan, vi arbejder.

Ydelser

 • Udbudsstrategi
 • Tids- og aktivitetsplan
 • Prækvalifikationsmateriale
 • Udbudsbetingelser
 • Udbudsbekendtgørelser
 • Håndtering af spørgsmål
 • Evalueringsnotater
 • Meddelelsesskrivelser
 • Tjeklister
 • Evalueringsmodeller
 • Evalueringsnotater
 • Tildelingsbreve
 • Bekendtgørelse om indgåede kontrakter
 • Udbudsrapport

Rådgivning

 • Planlægning og tilrettelæggelse af udbud
 • Identificering og afdækning af risici
 • Udbudsstrategi
 • Udvikling af vores kunders medarbejdere inden for udbudsret

Kontrakter

 • Entreprisekontrakter
 (fag-, stor- og hovedentreprise)
 • Totalentreprisekontrakter
 • Rådgiverkontrakter
 • Krav til IKT
 • Partneringkontrakter
 • Driftspartnerskaber
 (udbud af drift og vedligeholdelse af ejendomme)
 • OPP
 • OPS
 • Projektudvikling