Vi sikrer din kontrakt, planlægger og tilrettelægger byggesager og afværger de største risici i byggeprocessen.

Vi er med hele vejen

Kender du din ABT? Den entrepriseretlige abc-remse er; ABT, ABR, AB og FIDIC og vi kan den på fingerspidserne.

Fra de danske standardkontrakter til den internationale standard FIDIC rådgiver vi med præcision og kan med vores praktiske og juridiske erfaring være en aktiv rådgiver i hele byggeprocessen.

En præcist udformet kontrakt, der tager højde for risici, er det bedste udgangspunkt for et byggeri.

Der er altid store værdier på spil for parterne i et anlægs- eller byggeprojekt. Her er konsekvenserne tydelige og forretningskritiske, hvis ikke afgørende forhold er på plads og er identificeret på forhånd.

Rådgivning

 • Bygherrerådgivning
 • Planlægning og tilrettelæggelse af byggesager
 • Identificering og afdækning af risici
 • Håndtering af byggeforsikringer
 • Deltagelse og sparring igennem hele byggesagen
 • Internationale projekter

Kontrakter

 • Entreprisekontrakter
 (fag-, stor- og hovedentreprise)
 • Totalentreprisekontrakter
 • Rådgiverkontrakter
 • Krav til IKT
 • Partneringkontrakter
 • Driftspartnerskaber
 (udbud af drift og vedligeholdelse af ejendomme)
 • OPP
 • OPS
 • Projektudvikling

Vi rådgiver også om internationale rådgiver- og entreprisekontrakter (FIDIC)